Beleid

Doelstelling
S.c. DeVeDo heeft als doel het aanbieden van aangepast sport voor mensen met een lichamelijke beperking op de Noordwest Veluwe. Dit betreft zowel de wedstrijdsport als de recreatieve sport. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het bieden van trainingen en het organiseren van wedstrijden op hoog niveau, maar ook plezier op recreatief niveau. (En) Ook de jeugd geniet bij s.c. DeVeDo extra aandacht.

Doelgroep
Iedereen die op lichamelijk-medische gronden niet aan valide sporten kan of mag deelnemen. Ook sporters met (tijdelijke) sportblessures kunnen deelnemen aan de diverse sporten binnen s.c. DeVeDo.

Visie
S.c. DeVeDo heeft als visie, om door middel van het beoefenen van sport op zowel hoog als recreatief niveau, de leden met een lichamelijke beperking te helpen bij het participeren binnen de maatschappij. Voor mensen met een lichamelijke beperking is de sport een hulpmiddel om te leren omgaan met deze beperking en vervolgens weer in de maatschappij een sociaal netwerk te kunnen opbouwen na een periode van revalideren.

Activiteiten van s.c. DeVeDo

  • Rolstoelbasketbal
  • Recreatief zwemmen
  • Breedtesport
  • Clinics
  • Landelijke gecertificeerd leervereniging (OVDB)
  • Sociaal/ maatschappelijke begeleiding van hun leden

Nieuwsbrief

Receive the latest news from the team: game reminders, new adquisitions and professional match results.