Toekomst

Niet alleen staat de gezelligheid bij s.c. DeVeDo hoog in het vaandel, maar de vereniging is zich tevens zeer bewust van de impact die zij heeft op de eigenwaarde en zelf ontplooiingsmogelijkheden van haar leden. Naast het feit dat haar leden fysiek sterker worden, leren zij ook van andere leden om beter met hun lichamelijke beperkingen om te gaan. Dit geldt in hoge mate voor nieuwe leden.

Naast de belangrijke sociale functie van de vereniging, is s.c. DeVeDo zich bewust van de maatschappelijke rol die zij vervult, doordat de leden ervaringen uitwisselen ten aanzien van bijvoorbeeld werk, opleidingen, aanpassingen, hulpmiddelen en vakanties. Door deze maatschappelijke verrijking kunnen zij een betere individuele positie binnen de maatschappij verwezenlijken.

Voor de toekomst heeft s.c. DeVeDo een helder en nuchter plan. Gezien de centrale positie die Ermelo inneemt in het land en in de regio zijn wij van mening dat een passende sportclub hier op zijn plaats is. S.c. DeVeDo wil daarom uitgroeien tot een prestigieuze en maatschappelijk actieve vereniging.

Rolstoelbasketbal kan enkel verder blijven bestaan en groeien door jonge en gedreven mensen, die voor hun plezier sporten of een sportcarrière willen opbouwen. Om die reden besteden wij veel aandacht aan jeugd en beginners, om hen op een pedagogisch en sporttechnisch verantwoorde manier te begeleiden. Zwemmen is en blijft bij s.c. Devedo vooralsnog een recreatieve sporttak: “gezellig een uurtje per week alle spieren beproeven en het wel en wee van de afgelopen week de revue laten passeren”.

Nieuwsbrief

Receive the latest news from the team: game reminders, new adquisitions and professional match results.