Rolstoelbasketbal Ermelo

Er zijn momenteel geen wedstrijden

Vrienden van s.c. DeVeDo

Met het oprichten van “Vrienden van s.c. DeVeDo” zoeken wij mensen (vrienden) zoals u, die ons willen helpen om financiële knelpunten uit de weg te ruimen. “Vrienden van s.c.DeVeDo” is er voor eenieder die sport vanuit maatschappelijk oogpunt belangrijk vindt. Het bestuur van s.c.DeVeDo verzekert u ervan dat uw bijdrage goed besteed wordt. Of u nu onze topsport-, breedtesport-, jeugdsport programma’s van onze sporters steunt.

Met deelname aan “Vrienden van s.c. DeVeDo” willen wij hierbij iedereen die ons een warm hart toedraagt uitnodigen een bijdrage van tenminste €100,00 te doen. Na ontvangst van uw bijdrage krijgt u vermelding op onze website (indien gewenst).

Wat krijgt u er voor:

  • Uw naam wordt vermeld op onze website (digitale “Vrienden van s.c. DeVeDo” bord).
  • Een link naar uw website
  • Uw bent welkom bij al onze wedstrijden.
  • Uw bent uitgenodigd voor het bijwonen van ons slotfeest.

Donateurs
Er bestaat natuurlijk ook de gelegenheid om donateur te worden, en onze vereniging s.c. DeVeDo direct of indirect te steunen, hetzij financieel of met materiële zaken. Ook hier verzekert het bestuur u er van dat uw bijdrage goed besteed wordt.

Behalve financieel kunt u ons ook helpen door dit bericht door te vertellen aan uw familieleden, kennissen, buren, vrienden, collega’s, etc.

Kleding Sponsor

Vrienden van s.c. DeVeDo

test_-06
test_-03
vriend_activebychoice
test_-04
test_-02